Tore G Wärenstam var en betydelsefull tidningsman och ledargestalt i Borås, från tidigt 1950-tal till sin död 1980.
På sin 60-årsdag 1968 lade han grunden till den stiftelse som bär hans namn.
Syftet med stiftelsen var att säkra ägandet till Borås Tidning.
Klokt nog bestämde han också att stiftelsens överskott skulle användas för stöd till viss utbildning och tillgodose kulturella ändamål i Borås och Sjuhäradsbygden.
Här visar vi några exempel på vad stiftelsen hittills valt att stödja.

Tid att söka bidrag och stipendier!

Tore G Wärenstams Stiftelse delar årligen ut stipendier och bidrag till kulturella projekt i Sjuhäradsbygden.

Stiftelsen vill i första hand medverka till att skapa goda förutsättningar för det fria kulturlivet och hjälpa de kulturarbetare som finns utanför institutionerna att utvecklas och förverkliga sina idéer.

Vi efterlyser förslag på intressant projekt som kan motivera stipendium eller bidrag vid 2017 års fördelning.

Projekt för barn och ungdom har hög prioritet.

Vi ställer inga formella krav på ansökan. Beskriv projektet så ingående som möjligt och ansökan ska innefatta en totalbudget, där planerade intäkter och kostnader redovisas.

Ansökan ska innehålla nödvändiga kontaktuppgifter.

Ansökningar sänds digital till info@tgws.se eller postas till
Tore G Wärenstams Stiftelse
PwC/Öhrlings, Box 274,
503 10 Borås
och skall vara oss tillhanda senast den 15 november 2017.

Har du frågor skicka ett mail till info@tgws.se så kommer du att kontaktas.
Välkommen med din ansökan!