Tore G Wärenstams Stiftelse har under senare år gett ekonomiskt stöd till uppmärksammade kulturprojekt i Sjuhäradsbygden. På denna sida listar vi några av dem

Åhaga

I syfte att skapa en ny kulturell mötesplats i Borås bidrog Tore G Wärenstams Stiftelse med fem miljoner kronor till Åhagastiftelsen som renoverat  den vackra lokverkstaden och gjort den till ett uppskattat centrum för kultur, nöje och mässor/utställningar.

Pinocchiostatyn i Borås


Foto: Mikael Hermansson

Pinocchios inträde i Borås föregicks av en häftig debatt både om skulpturen över huvud taget hörde hemma i staden och om var den i så fall borde placeras. Den står som avslutning på Allégatan i dess södra del, strax utanför Borås Tidning. Pinocchio-skulpturen är gjorde av den amerikanske konstnären Jim Dine bekostades av en handfull donatorer varav Tore G Wärenstams Stiftelse var en.

Kallbadhuset i Ulricehamn

Foto: Sune Broman

Att återskapa det sedan länge rivna kallbadhuset i Ulricehamn var en idé som drevs och bars fram av en grupp entusiaster. För att kunna förverkliga drömmen  bildade en kallbadhusförening som samlade in pengar. Tore G Wärenstams Stiftelse bidrog med en miljon kronor. Kallbadhuset har blivit en uppmärksammad och uppskattad profilbyggnad i Ulricehamn.

Digitaliserat Folkets Hus

Folkets Hus i Ulricehamn är staden kulturcentrum. Det drivs precis som förr av en ideell Folkets Hus-förening som med små medel, stort engagemang och envetet insamlande av pengar renoverat huset och moderniserat dess innehåll. Tore G Wärenstam Stiftelse medverkade vid finansieringen av digital utrustning som gjorde det möjligt att se – inte bara se nya filmer utan direktsända operaföreställningar från Metropolitan i New York.

Torpa stenhus

Foto: Lennart Magnusson

Ett ambitiöst och tålmodigt arbete genomförs för att återställa Torpa stenhus  – ett av få och bäst bevarade medeltidsborgar – i det skick det var när det fungerade som bostad och huvudsäte för ätten Stenbock , från sent 1400-tal och framåt. Torpa finns fortfarande kvar i släkten och nuvarande ägaren Pehr Zethelius återskapar de miljöer som fanns innan Torpa övergavs som bostad och blev sädesmagasin.

Tore G Wärenstams Stiftelse har medverkat vid finansieringen.

Offentlig skultptur

På Torggatan i Borås invigdes 2010 den fyra meter långa skulpturen Wholly skapad av konstnären Eva Hild, Sparsör. Hennes huvudmaterial är keramik och här har de komplicerade former som kännetecknar hennes  skulpturer överförts till aluminium för att klara utomhusplacering.

Tore G. Wärenstams Stiftelse bidrog till finansieringen.

Åke Johanssons flygel

2009 flyttade jazzmusikern Åke Johansson – till följd av en stroke – från sitt hem Ramnasjön 55. I det nya boendet fanns inte plats för den flygel som hade varit central i hans musikaliska liv och där han komponerat många av sina kända låtar. För att säkerställa att detta instrument inte lämnade Borås inköpte Tore G Wärenstams Stiftelse flygeln som nu finns placerad i Borås Tidnings Presscenter där den används för konsertverksam.

Riverside Viskan

Jan Töve har i bok och utställning följt Viskan från upprinnelsen i Tolken till utloppet i havet i Åskloster. Han har gjort en mäktig och egensinnig dokumentation av ett vattendrag, dess människor och miljöer. Tore G. Wärenstams Stiftelse medverkade vid finansiering.

Änglagårdsbygd

Agneta Tjäder och Jan Töve har i ett bokprojekt i text och bild skildrat den bygd som regissören Colin Nutley gjort känd genom sina filmer om Änglagård. Det är de sköna trakterna runt Liared i Ulricehamns kommun.

Tore G Wärenstams Stiftelse medverkade vid finansieringen.