Aktuellt just nu

Kulturprojekt efterlyses

Tore G Wärenstams stiftelse delar årligen ut stipendier och bidrag för kulturprojekt i Sjuhäradsbygden. I första hand vill vi medverka till att skapa goda förutsättningar för det fria kulturlivet att utvecklas.

Vi välkomnar förslag och ansökningar för projekt som kan motivera stipendier/bidrag vid 2023 års fördelning. Ansökningstiden går ut den 15 november 2023. 

Ansökningar med beskrivning av projektet och dess budget sänds till info@tgws.se

2022 lämnades följande stipendier och bidrag:

Scenprojekt:

Folkets hus ek förening, 250 000 kr för projektet ”KUNG – Kultur i Ulricehamn för unga”.

Anna Mogren, 10 000 kr för Folkfest i Ulricehamn.

Medborgarskolan och Sensus, 30 000 kr, för kulturfestivalen Mitt Borås.

Revykompaniet, 25 000 kr, för Kalsongteaterns verksamhet.

Hanna Höglind, 10 000 kr, Ulla Billqvist-föreställning.

Sensus, 30 000 kr, för musikeposet ”Den sista väven”.

Teaterföreningen Tåget, 30 000 kr, för sommarspel 2023.

 

Musikprojekt:

Dalen4 ekonomisk förening, 25 000 kr, för Dalfestivalen 2023.

Johan Birgenius, 20 000 kr, för jazzkonsert med Åke Johansson-musik.

Ubbhults barockfestival, 20 000 kr, för 2023 år festival.

WomenMen, 15 000 kr, för julkonsert.

Elevföreningen Trollflöjten, 15 000 kr, för konsert.

Johan Möller Lekemo, 20 000 kr, för skivinspelning med Franz Liszt pianomusik.

Borås orkesterförening, 12 000 kr, för symfonisk dansbandskonsert.

Stefan Jonsson, 8 000 kr, i resestipendium för konsert i Peru.

Ornungafestivalen, 20 000 kr, för ungdomsprojekt vid 2023 års festival.

Salongsorkestern, 40 000 kr, för Olle Adolphson-konsert.

Vida Världen, 20 000 kr, för integrationsprojektet ”Körkul för alla”.

Popkollo, 15 000 kr, för musikläger.

Sjuhärads Symphonic Band, 20 000 kr, för verksamheten 2023.

Äspereds hembygdsförening, 20 000 kr, för dokumentation av lokal folkmusik.

Kalvfestivalen, 20 000 kr, för festivalen 2023.

 

Bokprojekt:

Johan Sundeen, 20 000 kr, tryckbidrag för ”Bibliotekens missioner”.

Jerker Andersson, 25 000 kr, tryckbidrag för ”Phone ABS Diary”.

De Sju Häradernas Kulturhistoriska förening, 20 000 kr, för årsboken Fässingen.

Lena Kvist, 10 000 kr, för litteraturstudier.

Theo Ågren, 15 000 kr, för publikationen ”Ingen Å Är en Ö”.

Jimmy Alm, 20 000 kr, för kommunpoetens utställning på Glasets hus.

 

Konstprojekt:

Boy konsthall, 20 000 kr, för utställningsverksamheten.

Sian Hedberg, 10 000 kr, för utställning.

Malou Larsson, 20 000 kr, för skulpturprojekt.

Odysseas Pappas, 18 000 kr, för barn- och ungdomsprojekt.

Jeanette Schäring, 50 000 kr, för projektet ”Textilen som en sensuell och poetisk Resiliens”.

Förläggargårdsföreningen, 45 000 kr, för Världsarvsprojektet Häggådalen.

Gunilla Rydholm, 40 000 kr, för berättar- och målningsprojekt på förskolan Vildmarken.

Ordpalatset, 200 000 kr, för utökad verksamhet.

 

Konsthallen Wärenstams

Stiftelsen har en egen konsthall i Borås under namnet Wärenstams. Där finns en permanent visning av stiftelsens konstsamlingen av samtida konstnärer med anknytning till Sjuhäradsbygden. Därutöver visas tillfälliga utställningar av konstnärer och fotografer med anknytning till stiftelsens verksamhet.

Stiftelsen har verkat i drygt 50 år och etableringen av konsthallen var en jubileumsaktivitet 2018 som markerar den kulturella delen av stiftelsens verksamhet. Wärenstams är belägen på Herrljungagatan 15, Borås. I samma hus ligger Abecita konstmuseum, specialiserad på fotokonst och internationell grafik. Se vidare warenstams.com

Konstsamlingen

Stiftelsen har en stor samling av nutidskonst från Sjuhäradsbygden som i i huvudsak är deponerad hos Borås konstmuseum i syfte att vidga dess samling av lokalt baserad bildkonst med högt konstnärligt värde. Samlingen utvidgas kontinuerligt genom nya inköp.

I samlingen finns sju fotografer representerade som har två saker gemensamt – de började sin bana på Borås Tidning och gav sig med framgång ut i världen. De sju är Hasse Persson, Lars Tunbjörk, Per-Anders Pettersson, Roger Turesson, Pontus Höök, Jerker Ivarsson och Frida Winter.