Aktuellt just nu

Bidrag att söka

Tore G Wärenstams stiftelse delar årligen ut stipendier och bidrag för kulturprojekt i Sjuhäradsbygden. Vi vill medverka till att skapa förutsättningar för det fria kulturliv som verkar utanför institutionerna att utvecklas.

Vi välkomnar förslag och ansökningar för projekt inom kultursektorn som kan motivera stipendier/bidrag vid 2020 års fördelning. Beslut fattas på insänd informationen i ansökan så beskriv projektet/idén så fullständig som möjligt tillsammans med kostnads- och intäktsbudget. 

Ansökningstiden går ut den 15 november 2020. 

Ansökningar sänds i först hand till info@tgws.se alternativt per post till Tore G Wärenstams stiftelse, c/o Aspia, Box 390,  501 13 Borås.

.

Konsthallen Wärenstams

Stiftelsen har en egen konsthall i Borås under namnet Wärenstams. Där finns en permanent visning av stiftelsens konstsamlingen av samtida konstnärer med anknytning till Sjuhäradsbygden. Därutöver visas tillfälliga utställningar av konstnärer och fotografer med anknytning till stiftelsens verksamhet.

Stiftelsen har verkat i drygt 50 år och etableringen av konsthallen var en jubileumsaktivitet 2018 som markerar den kulturella delen av stiftelsens verksamhet. Wärenstams är belägen på Herrljungagatan 15, Borås. I samma hus ligger Abecita konstmuseum, specialiserad på fotokonst och internationell grafik. Se vidare warenstams.com

Konstsamlingen

Stiftelsen har en stor samling av nutidskonst från Sjuhäradsbygden som i i huvudsak är deponerad hos Borås konstmuseum i syfte att vidga dess samling av lokalt baserad bildkonst med högt konstnärligt värde. Samlingen utvidgas kontinuerligt genom nya inköp.

I samlingen finns sju fotografer representerade som har två saker gemensamt – de började sin bana på Borås Tidning och gav sig med framgång ut i världen. De sju är Hasse Persson, Lars Tunbjörk, Per-Anders Pettersson, Roger Turesson, Pontus Höök, Jerker Ivarsson och Frida Winter.

Konstnärer

Björn Bredström

Erik Hårdstedt

Se fler