Aktuellt just nu

Bidrag att söka

Tore G Wärenstams stiftelse delar årligen ut stipendier och bidrag för kulturprojekt i Sjuhäradsbygden. I första hand vill vi medverka till att skapa goda förutsättningar för kulturlivet utanför institutionerna att utvecklas.

Vi välkomnar förslag och ansökningar för projekt inom kultursektorn som kan motivera stipendier/bidrag vid 2019 års fördelning. Ansökningstiden går ut den
20 november 2019. 

Ansökningar med beskrivning av projektet och dess budget sänds till info@tgws.se alternativt per post till
Tore G Wärenstams stiftelse, c/o Aspia, Box 390,  501 13 Borås.

Konsthallen Wärenstams

Stiftelsen har en egen konsthall i Borås under namnet Wärenstams. Där skapas en permanent visning av konstsamlingen och därutöver tillfälliga utställningar av konstnärer och fotografer med anknytning till stiftelsens verksamhet.

Stiftelsen har verkat i 50 år och etableringen av konsthallen är en jubileumsaktivitet som markerar den kulturella delen av stiftelsens verksamhet. Wärenstams är belägen på Herrljungagatan 15, Borås. I samma hus ligger Abecita konstmuseum, specialiserad på fotokonst och internationell grafik. Se vidare warenstams.com

Konstsamlingen

Stiftelsen har en stor samling av nutidskonst från Sjuhäradsbygden som i i huvudsak är deponerad hos Borås konstmuseum i syfte att vidga dess samling av lokalt baserad bildkonst med högt konstnärligt värde. Samlingen utvidgas kontinuerligt genom nya inköp.

I samlingen finns sju fotografer representerade som har två saker gemensamt – de började sin bana på Borås Tidning och gav sig med framgång ut i världen. De sju är Hasse Persson, Lars Tunbjörk, Per-Anders Pettersson, Roger Turesson, Pontus Höök, Jerker Ivarsson och Frida Winter.

Konstnärer

Björn Bredström

Erik Hårdstedt

Se fler