Konstsamlingen

Konstverken ingår i Tore G Wärenstams samling av nutidskonst från Sjuhäradsbygden och finns i huvudsak deponerad hos Borås konstmuseum i syfte att vidga dess samling av lokalt baserad bildkonst med högt konstnärligt värde. Samlingen utvidgas kontinuerligt genom nya inköp.
I samlingen finns sju fotografer representerade som har två saker gemensamt – de började sin bana på Borås Tidning och gav sig med framgång ut i världen. De sju är Hasse Persson, Lars Tunbjörk, Per-Anders Pettersson, Roger Turesson, Pontus Höök, Jerker Ivarsson och Frida Winter.