Bengt Wahlgren

Född 1936 i Umeå, bor i Borås sedan 1949
Utbildning: Fil. mag. i Lund, 1961, gymnasielärare i svenska och engelska. Studier i måleri för Ulla Zimmerman sedan 2008.

Bengt Wahlgren var under flera år ordförande i Borås och Sjuhäradsbygden konstförening. Har verkat i decennier som ordförande och vice ordförande i kulturnämnden i Borås.

Förärad Tomas Lindh-stiftelsens pris för sin kulturella gärning i Borås. Har deltagit i ett stort antal höstsalonger på Borås konstmuseum och dessutom medverkat på Liljevalchs vårsalong 2017.

”Jag betraktar mig som autodidakt, och jag har tecknat och målat periodvis hela livet. Under Ulla Zimmermans ledning känner jag att jag har fått ökad stadga i mitt måleri.

Vissa av mina målningar kan uppfattas som kommentarer till samtiden, det som händer kring oss på gott och ont. Maskiner, som har kommit att bli ett återkommande motiv, är enligt min mening något positivt för människan, men de kan också vara en belastning, styra oss och ge stress och sjukdomsproblem. Jag har märkt att det ofta finns en dubbelhet i mina tavlor, och olika slags speglingar av verkligheten är ett återkommande motiv.

Det gläder mig ändå om mina verk kan väcka positiva känslor. Jag vill gärna att mina målningar skall ge färg och livsglädje i en tillvaro som för många kan kännas grå och trist.”