Björn Bergsten

född 1965 i Tranemo.
Utbildning: Litografiska akademin i Tidaholm, Gerlesborgsskolan, Stockholm, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm, 1991–1996.
Representerad: Borås konstmuseum, flera offentliga uppdrag åt Statens konstråd, bl.a. skulpturen Fanfar i Kungälvs kommun.

Han ”tvingades” av samtiden lämna måleriet under sin tid på Konsthögskolan 1991–1996 för att ägna sig åt tidens strömningar inom konsten – installation, film, data och därtill skulptur. Självklart måste det ha känts bra och riktigt att vara med på banan, och färdigheterna fanns hela tiden inom räckhåll för honom.

Uppdrag saknades inte, inom det skulpturala kom förfrågningar.

Styrelsen för Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening har alltid i uppdrag att hitta de bästa lokala förmågorna. Björn Bergsten blev tillfrågad år 2000, kom till galleriet med en samling målningar, flera var blå till färgen, spänstiga som skulpturer, rytm och rörelse saknades inte. Det var målningar få glömmer, bland motiven fanns idrottsmän i startposition inför hundrameterslopp, m.m. En utställning som gav mersmak.

2005 återkom Björn Bergsten till Borås konstmuseum för att visa sina offentliga verk, som återgavs genom film och skisser. De offentliga uppdragen har varit uppmärksammade.

Björn Bergsten började vid den här tiden bli den konstnär som vi nu känner. Modell- och porträttmålare, och ibland landskapsmålare, där han med fingertoppskänsla återger värme, mod, ångest, glädje, ja alla de uttryck som en stor målare behärskar.

Björn har under de senaste tio åren ägnat en betydande del av sitt konstnärskap åt självporträtt, med vilka han rönt stor framgång.

Man frapperas över hans känsla för proportioner och färgstämningar, och inte minst över stoftmåleriet. Inget tycks saknas hos denne konstnär. Han förstod att i måleriet, det var där känslan fanns, därmed inte sagt att tecknandet och skulpterandet är lagt åt sidan.