Eva Klasson

Född 1947 i Borås, numera verksam i Uganda.
Representerad: Borås konstmuseum, Abecita konstmuseum, Borås, Göteborgs konstmuseum, Hasselbladsstiftelsen, Göteborg, Moderna museet, Stockholm.

Klassons första fotoserie, Le Troisième Angle, presenterades som bok utgiven 1976 och omnämns som artist’s book. Strax därefter ställdes fotografierna ur fotoserien ut på gallerier i Paris. Denna serie blev Klassons genombrott både i Frankrike och internationellt.

Den uppmärksammades första gången i Sverige av den svenska konstvetaren Viveca Bosson 1977. Bosson frilansade som konstkritiker i Paris under 1960- och 70-talet och var väl insatt i den franska konstscenen då hon kom i kontakt med Klassons fotografi som hon skrev om för den svenska publiken i Paletten. I artikeln föreslog Bosson att Klassons bilder inte främst ska läsas som fotografi, även om resultatet är en serie fotografiska bilder, utan att de istället handlar om ”en inre form av body-art i den långvariga undersökningen hon nyligen gjort på sig själv med hjälp av kameran”. Kameran är i Bossons tolkning att uppfatta som ett redskap eller vittne som dokumenterar ett skeende, i detta fall inre känslotillstånd, som avtecknar sig fysiskt i kroppens rörelser och gester som syns i bilderna.

Utdrag ur magisteruppsats, konstvetenskap 2013 av Maria von Schantz Tylestam.