Göran Ivarsson

Född 1948 i Mölndal, död 2011 i Sundholmen.
Utbildning: Hovedskous konstskola, Göteborg 1969–1974, Gerlesborgsskolan.
Representerad i urval: Göteborgs konstmuseum, Örebro länsmuseum, Sundvalls museum, Statens konstråd, Västra Götalandsregionen, Östergötlands landsting, Uppsala landsting, Hallands landsting, Västernorrlands läns landsting, Region Skåne.
Stipendier: Konstnärsnämndens arbetsstipendium under ett flertal år, Älvsborgs läns kulturstipendium.

Göran Ivarsson sågs bland kolleger och fackfolk som en förvaltare av den s.k. Göteborgskolorismen, huruvida han såg sig själv så, är väl mera tveksamt.

Christina Karlstam, Uppsala, skriver att Ivarsson är en av dessa goda målare som mot rådande trender håller fast vid sin teknik, fortsätter att utveckla och förfina den och inte sällan bereder sin publik koloristiska njutningar.

”Så sker också i den utställning Ivarsson nu visar hos Galleri Linné där måleriet kompletteras med några förträffliga kolteckningar, i vilka konstnären inte minst får tillfälle att demonstrera sin känsla för volym. En sådan teckning är Vissa dagar, en träffsäker bild av den känsla av trötthet, nedstämdhet och leda som ibland kan bemästra såväl kropp som själ. Kroppsligt och voluminöst är också Ivarssons måleri, som ofta konstrueras med lätt penselskrift i svart mot välstämda färglandskap. Motiven är huvudsakligen människor, gärna inbegripna i någon form av dialog, tyst eller uttalad. Det finns en kroppens närvaro här och nu i mycket av det konstnären visar, och det kanske är just denna mentala och kompositionella tyngdpunkt som är hemligheten bakom hans bilders trovärdighet.”