Hans Göran Broman

född 1955 i Örby.
Representerad på Borås konstmuseum och har även gjort en utsmyckning om tio målningar till Hyssnaskolan i Marks kommun, 1996.
Tilldelades 1998 John Hedaeus-stipendiet av Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening.

”När jag var fjorton år fick jag en målarlåda. Jag hade tidigare inte prövat oljefärg. Trettioåtta år senare är oljefärg fortfarande mitt huvudsakliga medium.

Jag har använt andra färger också: akvarell, akryl, tempera m.m., men akvarell är svårt, akryl torkar för fort. Så när jag återgår till oljefärg känns det som att komma hem. Olja har hela registret, från transparent till opakt, tunt till tjockt.

1990 ställde jag ut på Rydals museum tillsammans med klasskamraterna och vännerna från min skoltid i Örby och sedermera Marks gymnasieskola, Anders Henricsson och Staffan Johansson. Utställningen kom att heta Made in Örby.

Sedan dess har jag ställt ut med ojämna mellanrum, framförallt i Sjuhäradsbygden men även på andra ställen.

Inspiration hämtar jag från alla som varit bra på att måla i världshistorien, från Lascaux till Lerin.

Bildmässigt rör jag mig mellan det föreställande och det abstrakta, oftast någonstans mitt emellan. Att måla är i sig ett sätt att abstrahera och gränsen mellan föreställande och abstrakt ligger allt som oftast i betraktarens öga.”