Hans Gothlin

Född 1949 i Borås, numera verksam i Göteborg.
Utbildning: Berghs reklam- och marknadsskola, Stockholm, 1969–1971, Hovedskous målarskola, Göteborg, 1977–1982
Representerad: Borås konstmuseum, Göteborgs konstmuseum, Västerås konstmuseum, Statens konstråd.
Stipendier: Tilldelades 2005 Bildkonstnärers 10-åriga arbetsstipendium, m.fl.
Offentliga uppdrag: Södra Älvsborgs sjukhus, Borås, Postterminalen, Borås, Viskastrandsgymnasiet, Borås, diptykmålning, betong, Angereds stadspark, skulptur, Angered.

För några år sedan började Hans Gothlin att sammanföra sina målningar och skulpturer på ett nytt sätt. Det uppstod andra rum, andra seenden, just genom förfaringssättet. Något bredvid något annat. Flera saker samtidigt, flera bildsituationer. Skuggor och ljusskiktningar, just genom placeringarna i rummet. Förskjutningar i skalan, i avstånden mellan objekten. Rum och tomrum i samklang, men med plats för det som skaver, det rostiga, det ljustäta i det trasiga. Dessa bilder i andra bilder skapar ett rörligt seende, med rum för spänningar och rytmiska skeenden. Man ser något annat helt enkelt.

Magnus Haglund