Ingalill Sjöblom

Född 1944 i Härnösand, bosatt och verksam i Fritsla.
Utbildning: Textilinstitutet, nuvarande Textilhögskolan, form och design, Gerlesborgsskolan, måleri.
Representerad: Statens konstråd, Nationalmuseum, Röhsska museet, Göteborg, Göteborgs stad, Borås stad, Västerås konstmuseum, Textilmuseet, Borås, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Marks kommun, m.fl.
Arbetar med: Målade bilder, tempera. Sammansatta bilder, tempera och plexiglas. Skulpturer, laminerade plexiglasobjekt.

Inga-Lill Sjöblom håller till på gaveln på posthuset i Fritsla.

Så står det i vägbeskrivningen till hennes ateljé.

Och ska man ge en vägbeskrivning till hennes konstnärskap, kan det låta så här. Hon formulerar det själv i ett brev till A:

”’Den röda bilden’ har följt med mig, sen du var i min ateljé för tre år sedan. Bilden var ju inte alls klar när du såg den då, bara påbörjad med röd färg i breda penseldrag. Under arbetet kom nya saker till, ändringar och förkastanden som det alltid är, och på ett omärkligt sätt växte bilden sen vidare under arbetet. Det blev en helt annan bild än i det första ’anslaget’. Stundtals gav jag nästan upp hoppet – ställde undan den – kunde inte avsluta. Den levde sitt eget liv.

Jag förstår verkligen, om du inte kan komma ihåg hur bilden såg ut från början. Det gör jag knappast själv! Mestadels arbetar jag relativt snabbt och intuitivt i ett pågående utforskande av material och uttryckssätt. För mig innebär det att vara uppmärksam på de idéer som kommer upp, lita på att det har bäring, åtminstone att de är värda att prövas. Kanske ett konstigt arbetssätt, men det är bara så det är. För mig handlar det om att utforska, förstå och att förhålla sig till föreställningar – mönster – möten – kvinnligt – manligt.

I Människa – sammansatt, som bilden heter nu, vill jag att du skall veta, eftersom du var intresserad från början, att jag fick impulsen till just denna bild i mötet med dig. Det hela kom senare att kretsa kring begreppen kvinna – man – över- och underordning – samhälle – värld. Historien med den röda bilden har varit en utmaning och en inspirationskälla. Gestaltandet i en ständig, magisk, undanglidande omvandling.”

Kortfattat, med några få ord, beskriver hon sitt arbete:
”Tid, minnen, energi, efterbilder.
Ord som innehåller både närvaro i världen, drömmar, färg och form – och bilderna som stannar på näthinnan, sjunker in och omformas.”