Jarl Ingvarsson

född I Eritrea 1955, bor och arbetar i Sparsör.
Utbildad på Kungliga konsthögskolan i Stockholm 1978–1983, och är sedan 1995 ledamot i Konstakademin.
Representerad: Borås konstmuseum, Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum, Moderna museet, Stockholm, Östergötlands länsmuseum, Linköping, Norrköpings konstmuseum, Sundsvalls museum, Sammlung Ludwig, Aachen, Tyskland, m.fl.
Bibliografi i urval: Leif Nylén, 1994, Elisabet Haglund och Jan Thunell, 2002, Mårten Castenfors och Mikael van Reis 2012.
I övrigt: Nominerad till Carnegie Art Award 2003 och 2008, dessutom erhållit ett antal stipendier.
Offentliga uppdrag: Landvetters flygplats, m.fl.

Jarl Ingvarsson är en av de Sjuhäradskonstnärer som också har ett nationellt renommé. Verken präglas av färg, glädje och infall.

Och bokstäver, för den delen.

— Jag blir lätt lycklig och energisk i situationen då jag målar.

Och det syns. Även om färgerna tycks ha skvätts dit, hamnar de i en märkvärdig harmoni.

Recensenten Susanna Slöör beskriver Ingvarsson så här:

”Få kan idag fabulera i färg som Jarl Ingvarsson. Med en skenbar lätthet hanterar han målarmediets olika kvaliteter. Här samsas enkelhet, komplexitet, banalitet, allvar, skämtet och den sentimentala känslosamheten.

Överraskningen är möjligen den gemensamma nämnare som Ingvarsson frekvent bjuder, rentav navet i konstnärskapet.

Ytligt sett med den slumpens exakthet som barnet i lyckliga stunder råder över, men som /…/ i grunden är styrt av ett poetiskt målarjag av sällsynt slag.”