Malena Karlsson

Född 1967 i Seglora och verksam där.
Utbildning: Ålgårdens konstskola, Hovedskous målarskola, HDK – Master of fine art, Göteborg
Utsmyckning: Biblioteksbussen, Marks kommun, Glänta, Statens konstråd, Högskolan, Borås, Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås, Göteborgs tingsrätt, Göteborg, Linköpings universitet, FOA.
Stipendier: Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Borås kulturstipendium, Svensk Form resestipendium, m.fl.

”Tråden och stygnet är mitt byggmaterial med vilket jag modellerar mina bilder. Jag arbetar med täta stygn som bygger ytor och strukturer. Enfärgade topografiska kartor där det är lika mycket det reflekterade ljuset som tråden som är mitt arbetsmaterial. Mina former påverkar rummet, rytmen. De aktiverar eller stänger av.

Ma är en japansk term som beskriver tomrummet, mellanrummet, tystnaden, pausen, tomheten, intervallen, distansen, timingen.

Förenklat kan man kalla det tomhetens estetik. Begreppet återfinns i haikun, pausen mellan orden, i den tomma ytan i tuschteckningen, stillheten i en butohdans. Tystnaden mellan två toner.

Ma berättar alltså både om tid och om rum.
Ma berättar om utrymmet mellan de förtätade materialen.”