Marta Runemark

född 1969 i Veddige, numera verksam i Öxnevalla.
Utbildning: Halmstads fria målarskola, Falkenbergs konstskola, Hantverkets folkhögskola, Leksand.
Representerad: Hallands konstmuseum, Borås konstmuseum.
Offentliga utsmyckningar: Fjärås Bräcka naturum, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås och Skene, Linköpings sjukhus, Västra Götalandsregionen, Sätilaskolan och Sätraplan, Den bevingade hästen, skulptur, brons, Marks kommun.
Stipendier: Tore G. Wärenstams stiftelses resestipendium, PI-Vision stipendium, Bengt K Johanssons stipendium, Kulturtidskriften Zenits stipendium.

”Under hela mitt liv har jag målat och tecknat, med bil-den som språk har jag kunnat uttrycka de tankar och idéer jag har haft. Skrivspråket har inte varit lika självklart. Redan som liten lekte jag med figurer jag tecknade, som återkom i historier i form av serier och böcker.

Det var en värld att försvinna in i med lek och fantasi och, som för alla barn, nödvändig. Ännu idag är behovet av fantasi och lek stor vilket gestaltas i mitt skapande.

I mitt arbete som skulptör söker jag efter former, mellanformer, balans, struktur och stämning.

Resultatet kan bli grupper av figurer, som i relation till varandra bildar en konstellation, eller solitära figurer, oftast djur, som i sin ensamhet talar sitt eget språk.

Under årens gång har min teknik blivit mitt signum, mitt uttrycksätt. Materialvalen är byggstenar i skapandeprocessen, det är det slutliga resultatet, det färdiga objektet, som är viktigt. Grundläggande arbetar jag oftast i papier-maché, därtill ett oändligt val av material. Tekniken kallar jag blandteknik.

Att skapa är en pågående process, under arbetets gång uppstår nya idéer, som leder till nya skulpturer och förhoppningsvis till mer fulländade former.

För mig, som för många andra konstnärer, är skapandet ett behov, ett sökande efter det fulländade.

Renässansmålare som Hieronymus Bosch, Jan van Eyck och Albrecht Dürer, har inspirerat. Hieronymus berömda verk The Garden of Earthly Delights (Lustarnas trädgård) är en värld full av stämning och överraskningar. Leonardo da Vinci, med sina tekniska lösningar på vingar, återkommer ofta i mina skulpturer, då i kombination med hästen. Även nutida konstnärer som Torsten Renqvist och många därtill har betytt mycket.

Naturligtvis har min uppväxt i ett konstnärshem påverkat min inriktning i livet. Roj Friberg är inte bara min far, utan också en stor förebild som konstnär.”

Marta Runemark