Mikael Lindberg

Född 1951 i Mollaryd, numera verksam i Fiskebäckskil.
Utbildning: Holbaeks konsthögskola, Danmark, 1970, Valands konstskola, 1971–1976
Representerad: Göteborgs konstmuseum, Borås konstmuseum, samt i stora privata samlingar.

Mikael Lindberg delar sin tvillingbroder Johans inställning till konst. De vill hålla fast vid det klassiska hantverket och förvalta erfarenheterna från sengotik, renässans och barock. Båda är fast beslutna att arbeta vidare i traditionen från de äldre mästarna.

Det sista året på Valands konstskola 1976, under det progressiva 70-talet, deltog Mikael med en bild, byggd på Leonardo da Vincis studier av draperingsmantlar.

Mikaels landskap här intill hör till nutid, Leonardos landskapsstudier var samtidens nutid. Det är i sanning en hållning till traditionen.