Olle Brandqvist

född 1938 i Borås, numera verksam i Kinnarumma.
Utbildning: Konstindustriskolan i Göteborg, Konstfackskolan, Stockholm.
Representerad: Borås konstmuseum, Södertälje, Stockholm, Borås, Marks m.fl. kommuners samlingar samt Statens konstråd.

”Natur och människor är motiv jag arbetar med i mina skulpturer. Det är framför allt sten och tenn jag använder som material i min verksamhet, något också i trä och brons.

Mina skulpturer i tenn är som små ’världar’, utsnitt eller brottstycken av natur, som jag formar fram. Det är berg och branter, skulpterade landskap.

Efterhand kom människan in och fick så småningom en allt större roll. Jag formade grupper av människor som sluter sig till varandra. De står till exempel på stenhällar och i marker i kustnära trakter.

Sten tycker jag om att arbeta i. Jag söker ofta material till mina arbeten i naturen.

Det är granit, diabas, porfyr och andra sorters sten, som jag bearbetar genom att hugga, slipa och polera. De är släta, ’mjuka’, hårda och tunga. Dessa skulpturer kan man uppleva med både ögon och händer, tycker jag.

Magnifika, lätt förvridna, fiktiva porträtt, som någon har uttryckt det.

Man kan säga att jag i mina arbeten söker skapa unika ’personligheter’.

Jag har gjort en del större offentliga verk i sten, såsom Den nöjde boråsaren i Borås.

Den är av diabas, och sten av den storleken köper jag från stenbrott i gränstrakten mellan Skåne och Småland.

Skulpturen Den nöjde boråsaren inbjuder till beröring. Kontrasten mellan den tunga stenen och de mjuka formerna blir påtaglig när man vidrör den lena ytan. Att låta händerna smeka över de polerade anletsdragen kan få tiden att stanna upp ett ögonblick. En paus i stadens hektiska tempo.”