Per-Erik Ekelund

född 1927 i Fritsla.
Utbildning: Gillets målarskola, Borås, Gerlesborgsskolan,
Representerad: Nationalmuseum, Stockholm, Borås konstmuseum, Stockholms, Göteborgs, Västerås kommuns samlingar, Statens konstråd m.fl.
Offentliga utsmyckningar i urval: Borås kraftvärmeverk, samt ett flertal utsmyckningar i Marks kommun.

Få konstnärer, om någon, har varit sin hembygd så trogna som Per-Erik Ekelund, som är uppvuxen och bor på gården Finabo i Fritsla, där nu den femte generationen av släkten lever.

Kan tyckas att hembygden helt skulle prägla hans konstnärskap, men så är icke fallet. Den vitale, intellektuelle konstnären visar på stor kunskap och rikt innehåll i bildspråket, det må gälla alla de tekniker han använder, måleri i gouache och akvarell eller koppartryck.

Under sin tid på Gerlesborgsskolan hade han Sixten Lundbohm som lärare, vilken under en lång följd av år hade bott i Fritsla. Det kom att bli den fasta grunden för honom och de kom att vara vänner livet ut.

Detta hindrade inte Ekelund från att vara framsynt och ta del av de konstriktningar som stod för dörren, fasettkubism, surrealism – få tror det – och under 1960-talet fanns en period då han påminde lite om Hieronymus Bosch. På senare år har även fotografi blivit en del av hans skapande.