Staffan Johansson

född 1965 i Örby, där han också är verksam.
Utbildning: Sörängens folkhögskola, estetisk linje, Nässjö.
Representerad: Borås konstmuseum, Mark kommuns samlingar, Västra Götalandsregionen, m.fl.
Stipendier: John Hedaeus stipendium, Borås, Eric Ericsons stiftelses stipendium, Göteborg.

”Jag är intresserad av att applicera färg på en yta. Själva påläggandet tycker jag är roligt. Utmaningen att få färgen att bete sig på det sätt som hjälper till att gestalta vad jag just då har tänkt. Måleri som hantverk intresserar mig. Anledningarna att utöva hantverket är många och sinsemellan olika men utmynnar alla i samma sak: att få till ett måleri som jag anser blir bra.

Eftersom jag är specialist på måleri blir stimulansen och utmaningarna ofta ganska jordnära; går det att göra överhuvudtaget och går det att göra bra?

Drivkraften bakom, varför man målar är svår att förstå. Mamma berättade att jag som liten övergav kompisar och lek för att lägga mig på mage och rita, ensam. I stunder när jag frågar mig varför eller vad jag håller på med, har jag sökt stöd i detta, att jag helt enkelt bara är sådan! Men det förklarar inte varför. Som vuxen borde man kanske ha mer rationella skäl för sina aktiviteter.

Jag är mycket lättroad när det gäller teman eller idéer för mitt måleri. Människor eller andra djur och deras aktiviteter ger mig ofta uppslag till målningar.”