Thage Folkesson

född 1931 i Fritsla, död 2015 i Kinna.
Utbildning: autodidakt.
Representerad: Borås konstmuseum, Marks kommun, m.fl.

Denne framlidne Sjuhäradskonstnär kan inte beskrivas på annat sätt än som en absolut särling i sin framställan av konst. Inget var honom främmande inom ramen för en triangel eller fyrkant. Till assemblagen, ett slags collageteknik, använde han de mest främmande material som tänkas kan. Ofta upphittade föremål, objets trouvés.

Strindbergs måleri i olja gjordes utan pensel, han använde enbart palettkniven. thage folkesson – som skrev sitt namn just så, med små bokstäver – använde de verktyg han fann. En mangel var honom inte främmande, skulle en upphittad plåt behövas plattas till kom detta ”verktyg” till användning.

Under skoltiden uppmuntrades thage av kantorns hustru i Fritsla att ta de första stegen in i konstens värld. Fritsla var under thages ungdomsår inte utan konstnärer, och bäste vännen Göran Holmberg kom senare i livet att få stort inflytande i bildvärlden, som chef för Konstfrämjandet i Stockholm. Sixten Lundbohm och hemmasonen Gottfrid Källkvist var för den unge thage inspiratörer, dock kom nog den några år tidigare födde Fritslakonstnären Per-Erik Ekelund att bli den som förlöste konstnärskapet för honom.

Måleriet stod i centrum hos thage innan han läste om och såg några för honom nya i konsten. Spanjoren Antoni Tàpies var en av dem, och hos denne fann han något som passade honom.

När vi idag ser verk av thage folkesson ser vi spår av föregångarna, bl.a. Tàpies, och så även av Strindberg.

Han gjorde något stort av det.