Torbjörn Damm

född 1961 i Borås, numera verksam i Vegby.
Utbildning: Hovedskous målarskola, Göteborg, konstvetenskap, Göteborgs universitet, konstpedagog, Statens konstråd, Stockholm, idé- och lärdomshistoria, Högskolan i Borås, m.m.
Övrigt: Projektledare, konstenheten, Västra Götalandsregionen, intendent och pedagog, Borås konstmuseum, m.m.
Representerad: Borås konstmuseum, Borås och Göteborgs kommuner, Västra Götalandsregionen m.fl.

”Det var länge sedan historien, eller snarare föreställningen om den som ett ankare för vår tids idéer och värderingar var så stark som nu. Det historiska nuets aktualitet har alltid varit ett brukarens instrument och är därför något som alltid måste ifrågasättas. Framförallt på det kulturella planet. Jag studerar den äldre konsten för att upptäcka likheter och beröringspunkter mellan dåtidens konst och nutidens symboliska bildflöde, mening och innehåll. Jag ser ett ständigt skiftande och pulserande utbyte av tankar, idéer och föreställningar genom tiden i polemik mot en mer statisk historiesyn vars främsta uppgift är att legitimera samtida maktanspråk.

Det öppnar upp för olika möjligheter, tolkningar och omtolkningar som jag inspireras av och använder i mitt skapande.

Min konst är intertextuella knutpunkter vilka binder samman och ges form i nya konstellationer. På så sätt ges plats för fantasi, eftertanke och provokation. Något jag arbetar med är den dissonans som bildas när olika former av symboliska auktoriteter och mythos manipuleras, förvrids och blandas samman till något nytt.

Vi upplever oss själva på nytt genom symbiosen av både det mardrömslika och det fantastiska. Kanske lär vi oss något av det.”