Ulla Zimmerman

Född 1943 i Djursholm, bosatt och verksam i Ljung.

Ulla Zimmermans bildskapande vittnar om ett stort intresse för människan och hennes livsvillkor. Hennes bilder relaterar direkt till de erfarenheter hon gjort i livet. I en existentiell, innerlig ton tar hon särskilt ställning för den utsatta eller undanskuffande människan. Ulla Zimmerman ser närgånget på individen som hon skildrar – men denne blir också representant för en livssituation.

Men kan något likna henne vid en konstens Günter Wallraff. I målningarna ”rapporterar” hon från olika områden i samhället, områden inom vilka hon varit ett närvarande vittne, hela tiden med skissblocket till hands. Sjöfolk, Fabriken och Renhållningsverket är några av de talande titlarna.

Måleriet går i jordnära färger och har en robust karaktär, men emellanåt finns mer giftiga toner instuckna – toner som tycks signalera att något i tillvaron är skevt. Under senare år, när hon strövar i Lasseskog norr om Borås och gör iakttagelser blir färgskalan rikare och bilderna ljusare.

Genom mer eller mindre hela sitt yrkesverksamma liv har Ulla Zimmerman parallellt med det egna konstnärskapet arbetat med att få andra människor att uttrycka sig med penna och pensel. Under senare år har hon särskilt arbetat med utvecklingsstörda, rehabpatienter och dementa.

Ulla Zimmerman startade sin konstnärliga bana på Gerlesborgsskolan i Stockholm. Uppmuntrad av läraren Staffan Hallström, sökte hon sig strax vidare till Konstakademin I Stockholm där hon kom att studera för bland annat Evert Lundquist 1961–66.

Sedan 1976 är hon bosatt på Björnåsen, vid Ljung utanför Borås. Ulla Zimmerman är representerad i samlingarna vid bland annat Moderna museet, Nationalmuseum, Stockholm, och Borås konstmuseum.

Pontus Hammarén
tidigare chef Borås konstmuseum