Yngve Brothén

född 1955 i Rydal, numera verksam i Gerlesborg.
Utbildning: Konsthögskolan Valand, fri konst och nya media, Göteborg 2000–2001. Hovedskous målarskola, Göteborg 1976–1981.
Representerad i urval: Borås Konstmuseum, Göteborgs konstmuseum, Sundvalls museum, Skissernas museum, Lund, Bohusläns museum, Uddevalla, Statens konstråd.
Utsmyckningar och uppdrag i urval: Glasobjekt vid Bäveån, Uddevalla Terrazzogolv, Berggårdsskolan, Hjällbo, Gatugestaltning, Brogatan, Mölndal. Producerade utställningen Urval med verk av Jan Håfström 1997.
Stipendier i urval: Bildkonstnärsfonden ett flertal gånger, Wilhelm och Martina Lundgrens Kulturfond, Sten A Olssons kulturstipendium, Längmanska kulturfonden.

”Mitt arbete handlar i hög grad om att försöka ge tiden ett ansikte. Att i en värld som blir alltmer komplex försöka förstå och formulera något om vad det är att leva, att vara människa, med det vi minns och det vi bär med oss av känslor, intellektuella erfarenheter och glömda upplevelser. Ord som saknad, längtan, sorg, smärta, födelse och död är hela tiden återkommande i mitt skapande.

Viktigt att säga är också att min inställning är att det är hur, själva iscensättningen, uttrycket, som avgör om ett möte med betraktaren uppstår och inte vad man gör (performerar, skulpterar, filmar, fotar, målar etc.)

Ända sedan 1990-talet, när jag i fyrtioårsåldern blev medveten om att kunskap och erfarenhet inte var det som konstbranchen premierade i första hand utan snarare fräschör och ungdomligt mod började jag hävda (och gör så fortfarande) att mina bästa verk skall jag göra i sjuttioårsåldern, med motiveringen att det krävs ett liv av erfarenheter och upplevelser för att kunna formulera något om detta komplexa tillstånd som det är att vara människa.”