Om stiftelsen

I samband med sin 60-årsdag lade Tore G Wärenstam grunden till den stiftelse som bär hans namn och som idag är helägare av AB Borås Tidning som i sin tur är hälftenägare av Gota Media AB.

Stiftelsen tillkom för att verka för att Borås Tidnings ”utkommer såsom ett organ för det fria ordet under bibehållande av tidningens nuvarande moderata borgerliga politiska inriktning”.

Huvuduppgiften är att äga och förvalta aktier i AB Borås Tidning. Fram till år 2009 fanns också ett 100-tal minoritetsägare i bolaget, vars aktier stiftelsen detta år förvärvade.
Stiftelsen får inte sälja aktierna.

Till stiftelsens uppgifter hör att – i mån av tillgångar – främja utbildningen inom tidningsmannayrket och tillgodose kulturella ändamål, företrädesvis inom Borås Tidnings och Ulricehamns Tidnings spridningsområden.

Stiftelsen leds av dess styrelse:
Jan Öjmertz, Borås, f d chefredaktör, ordförande
Bertil Larsson, Borås, senior adviser, ord ledamot
Per Johansson, Ulricehamn, entreprenör, ord ledamot
Katrine Andersson, Borås, direktör, suppleant

KONTAKT

Mailadress: info@tgws.se
Telefon: 070-9778737 (Jan Öjmertz)